سفارش تبلیغ
صبا

در روایتی از حضرت سیدالشّهداء«ع» نقل شده است که در آخرت، خداوند متعال به برخی از انسان‌ها دو بال عنایت می‌فرماید. آنان با این دو بال به بهشت پرواز می‌کنند و در هر جایگاهی که برای خود در بهشت آماده کرده‌اند، به هر صورتی که بخواهند متنعّم می‌شوند.

ملائکه از ایشان سؤال می‌کنند که حساب و کتاب و پل صراط و شب اوّل قبر شما به چه شکلی برگزار شد؟ جواب می‌دهند که ما هیچ‌کدام از این‌ها را ندیدیم. ما با آن دو بال حرکت کردیم و به بهشت رسیدیم. بعد ملائکه می‌پرسند: در دنیا چه کردید که به چنین مقامی دست یافتید؟

می‌گویند: ما دو چیز برای خداوند آوردیم و وقتی پروردگار متعال از ما پرسید که چه چیز آوردید، توانستیم جواب بدهیم. اوّل: گناه در زندگی ما نبود؛ چه در خلوت و چه در جلوت، نه گناه علنی داشتیم و نه گناه مخفیانه، به عبارت دیگر همه‌جا را محضر خداوند می‌دانستیم و ادب حضور را در مقابل ذات باری‌تعالی مراعات می‌کردیم.

دوّم: مقام تسلیم و رضا پیدا کرده بودیم. اگر از نعمت‌های دنیا برخوردار بودیم، آن را از الطاف جلیّه و آشکار خداوند می‌دانستیم و شاکر آن نعمت‌ها بودیم. و اگر بدون قصور و تقصیر، گرفتار مصائب و مشکلات دنیوی می‌شدیم، آن را از الطاف خفیّ? خداوند می‌دانستیم و علاوه بر این‌که تسلیم خواست خداوند بودیم، از گرفتاری خود رضایت داشتیم. ملائکه به آنان می‌گویند که حقّ شما هم همین است که حساب و کتاب و پل صراط را نبینید و مستقیم وارد بهشت شوید
تاریخ : جمعه 90/1/26 | 1:23 صبح | نویسنده : حیران | نظر


  • ایران بلاگ | ویندوز سون | آنکولوژی