سفارش تبلیغ
صبا

میدانم به فوتبال علاقه داری !
می دانم برای تماشای بازیهای جام جهانی خیلی دقیق برنامه ریزی کرده ای !
می دانم که وقتت را انقدر قشنگ تنظیم کرده ای که حتی یک بازی را هم از دست ندهی
اما می خواهم دعا کنم این آخرین جام جهانی باشد که در این دنیای غبارگرفته برگزار می شود !
دعا می کنم که دیگر نه جام جهانی باشد
نه المپیک
و نه هیچ جامی که جان بشریت را به خطر بیندازد
خسته شده ام از این همه توهینی که به شعور انسانی ام می شود
از اینکه مرا به بهانه دیدن بازیهای جام جهانی مشغول می کنند تا آزادانه در گوشه ای از دنیا نقشه های شوم و پلیدشان را به اجرا دربیاورند
از اینکه ضجه های زنان و کودکان دنیایم را در های هوی فوتبال و گزارشهایش گم می کنند......و من صدایم در نمی آید
از اینکه آنها نقشه می کشند و من برای توپهای آسمان ورزشگاه هورا می کشم و یادم می رود توپهای آسمان دنیا را........که می سوزاند.........و نابود می کند
می دانی ! من دیگر از شروع جام جهانی و المپیک می ترسم !
من دیگر از هر چیزی که دنیا را به خود مشغول می کند می ترسم !
من از بازیهایی که آبستن تلخ ترین وقایع تاریخ است می ترسم !
من از خونهایی که این روزها ریخته می شود و کسی آنها را نمی بیند می ترسم !
من از ضجه هایی که شنیده نمی شوند و از بوی آتش و باروتی که به مشام نمی رسد می ترسم !
بیا دعا کنیم !
بیا دعا کنیم که دیگر هیچ وقت، هیچ جام جهانی، در هیچ گوشه ای از دنیا برگزار نشود.........
تاریخ : دوشنبه 93/4/2 | 11:8 عصر | نویسنده : حیران | نظر

  • ایران بلاگ | ویندوز سون | آنکولوژی